Skip to main content

Pomocné vědy historické

Product filtration

 
Řády a vyznamenání Františka Ferdinanda d´Este ve sbírkách Národního muzea
Dějiny Náprstkova muzea I.
Národní muzeum
Dějiny Náprstkova muzea I.
WOITSCHOVÁ KLÁRA
Rukopisy palácové knihovny hrabat Czerinů z Chudenic  I+II
no image
Národní knihovna
Libri boni semper amici fidi erunt...
SMÍTKOVÁ CÍSAŘOVÁ ALENA
Mince římského císařství 1. Augustus-Vitellius
Moravské zemské muzeum
Mince římského císařství 1. Augustus-Vitellius
ZEMAN TOMÁŠ
Peníze z počátku Moravského markrabství. Mince a měna 1. poloviny 13. století
Pod ochranou Asklépia. Z historie Lékárny U Černého orla v Polné
Městké muzeum Polná
Pod ochranou Asklépia. Z historie Lékárny U Černého orla v Polné
ŠTĚPÁNEK JAN (ED.)
Blaženost věku aneb Felicitas saeculi. Věnováno Zdeňku Petráňovi k sedmdesátým narozeninám
Otcovské linie slavných 2
PhDr.Ivo Sperát
Otcovské linie slavných 2
PETERKA JOSEF
Zvířata a jejich lidé
Karolinum
Zvířata a jejich lidé
LENDEROVÁ MILENA (ED.)
Paleografická čítanka
Karolinum
Paleografická čítanka
HLEDÍKOVÁ ZDEŇKA, KAŠPAR JAROSLAV, EBELOVÁ IVANA
Erbovní mapa hradů, zámků a tvrzí Čech, Moravy a Slezska 23
Chvojkovo nakladatelství
Erbovní mapa hradů, zámků a tvrzí Čech, Moravy a Slezska 23
MYSLIVEČEK MILAN
Dějiny pramenů kanonického práva
Karolinum
Dějiny pramenů kanonického práva
HRDINA IGNÁC ANTONÍN
Příběhy biblických mincí
Nakl.Lidové noviny
Příběhy biblických mincí
MAŠEK MICHAL
no image
Nakladatelství Českého lesa
Páni z Rýzmberka, Skály a Švihova Díl II
JÁNSKÝ JIŘÍ
Erbovní mapa hradů, zámků a tvrzí v Čechách 15
Chvojkovo nakladatelství
Erbovní mapa hradů, zámků a tvrzí v Čechách 15
MYSLIVEČEK MILAN
no image
Zdeněk Procházka Nakl.Čes.lesa
Páni z Rýzmberka Skály a Švihova Díl I.
JÁNSKÝ JIŘÍ
no image
Filosofický ústav AV ČR
Numismatický sborník 33/1
no image
no image
Filosofický ústav AV ČR
Numismatický sborník 32/2 2018
no image
no image
PhDr.Ivo Sperát
Popis Království českého
PALACKÝ FRANTIŠEK
no image
Nejstarší listiny Univerzity Karlovy
Epigraphica & Sepulcralia VII.
Ústav dějin umění AV ČR
Epigraphica & Sepulcralia VII.
no image
Národní knihovna
Universitas Ferdinandea
August Sedláček in the Age of Digital Humanities
HISTORICKÝ ÚSTAV AV
August Sedláček in the Age of Digital Humanities
DOLEŽALOVÁ EVA, ŠIMŮNEK ROBERT
no image
ETNOLOGICKÝ ÚSTAV
Rusko a petrohradská akademie věd v letech 1724-1743
BAHENSKÝ FRANTIŠEK
no image
PhDr.Ivo Sperát
Šlechtické pečetě II.
MILEC MIROSLAV
no image
Almanach českých šlechtických a rytířských rodů 2024
ZDENĚK VAVŘÍNEK
Almanach českých šlechtických a rytířských rodů 2024
VAVŘÍNEK ZDENĚK, MAŠEK PETR, L
Almanach českých šlechtických a rytířských rodů 2023
no image
ZÁPADOČESKÉ MUZEUM V
Soupis tisků 16. století Západočeského muzea v Plzni
HEJNIC JOSEF, BAĎUROVÁ ANEŽKA,
Dějiny Akademie věd ČR v obrazech
Academia
Dějiny Akademie věd ČR v obrazech
FRANC M., MÁDLOVÁ V.
no image
PhDr.Ivo Sperát
Cechovní pečetě I.
MILEC MIROSLAV
Loading...

Loading

Error

Searching...