Skip to main content

Information about the processing of your personal data

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás prostřednictvím této stránky informovat o zpracování Vašich osobních údajů v naší organizaci dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“).

1. Kdo je správcem Vašich údajů?

Správcem Vašich osobních údajů je Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., IČO 60457856, se sídlem Národní 3, Praha 1, PSČ 117 20, tel.: +420 221 403 111, e-mail: ssc@ssc.cas.cz.

2. Jak můžete kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů?

Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete se svými žádostmi, dotazy či připomínkami kontaktovat na adrese Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., Útvar kontroly a řízení rizik - Pověřenec, Národní 3, Praha 1, PSČ 117 20, nebo na e-mailové adrese poverenec@ssc.cas.cz.

3. Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme a proč?

I. V případě osobního odběru

 • Vaše osobní údaje typu jméno a příjmení zpracováváme za účelem rezervace zboží, jeho zaplacení a vyzvednutí, a to z důvodu uzavření kupní smlouvy.
 • Vaše osobní údaje typu e-mail a telefon zpracováváme, abychom Vás mohli informovat o všech skutečnostech souvisejících s objednávkou Vašeho zboží (např. o možnosti vyzvednutí na prodejně), a to z důvodu uzavření kupní smlouvy. Výše uvedené osobní údaje zpracováváme do okamžiku vyzvednutí a zaplacení objednaného zboží. Vaše osobní údaje typu ulice a číslo popisné, město, PSČ, země zpracováváme za účelem vyhotovení faktury.

 • Výše uvedená zpracování budeme provádět za základě článku 6 odst. 1 písm. b) Nařízení.

  Dobrovolnost poskytnutí osobních údajů

 • Poskytnutí všech výše uvedených osobních údajů je dobrovolné. Pokud nám však osobní údaje typu jméno, příjmení, telefon a e-mail neposkytnete, nebudeme Vám schopni na Vaše jméno rezervovat objednané zboží na prodejně a podat Vám o tom zprávu.

II. V případě koupě zboží on-line

 • Vaše osobní údaje typu jméno, příjmení, ulice a číslo popisné, město, PSČ, země, ev. společnost, identifikační číslo osoby, zpracováváme za účelem uzavření smlouvy (zaslání Vámi vybraného zboží na Vaši adresu), a to z důvodu uzavření a splnění kupní smlouvyTyto údaje zpracováváme pro uvedený účel pouze po dobu trvání této smlouvy.
 • Vaše osobní údaje typu e-mail a telefon zpracováváme, abychom s Vámi mohli komunikovat a mohli Vás včas informovat o všech skutečnostech souvisejících s objednávkou Vašeho zboží, a to z důvodu uzavření a splnění kupní smlouvy. Tyto údaje budeme pro uvedený účel zpracovávat po dobu trvání této smlouvy.
 • Výše uvedená zpracování budeme provádět za základě článku 6 odst. 1 písm. b) Nařízení.
 • Vaše osobní údaje typu obchodní firma nebo jméno, dodatek ke jménu, sídlo (tj. ulice a číslo popisné, město, PSČ) a daňové identifikační číslo, zpracováváme za účelem vystavení daňového dokladu, a to z důvodu splnění právní povinnosti (zákon č. 234/2005 Sb., o dani z přidané hodnoty) dle článku 6 odst.1 písm. c) Nařízení. Tyto osobní údaje budeme pro uvedený účel zpracovávat po dobu trvání smlouvy a dále po dobu stanovenou těmito právními předpisy
 • Vaše osobní údaje typu jméno, příjmení, ulice a číslo popisné, město, PSČ, země, ev. společnost, identifikační číslo osoby, daňové identifikační číslo, dále zpracováváme za účelem obhajoby právních nároků (například vymáhání pohledávek, uplatnění práv z vadného plnění, uplatnění práv na náhradu újmy), a to z důvodu našeho oprávněného zájmu dle článku 6 odst. 1 písm. f) Nařízení Tyto údaje zpracováváme pro uvedený účel po dobu běhu lhůty k uplatnění práv z vadného plnění (reklamace), a dále po dobu běhu promlčecích a prekluzivních lhůt u jednotlivých práv vymezených v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku. V případě uplatnění těchto práv u soudu nebo u jiných orgánů veřejné moci pak po dobu trvání těchto řízení.

  Proti tomuto zpracování máte právo kdykoliv bezplatně podat námitku.

  Dobrovolnost poskytnutí osobních údajů

 • Poskytnutí osobních údajů typu jméno, příjmení, společnost, ulice, číslo popisné, město, PSČ, identifikační číslo osoby, je dobrovolné. Pokud nám však tyto osobní údaje neposkytnete, nebudeme Vám schopni zaslat objednané zboží. V případě, že nám neposkytnete Váš e-mail nebo telefon, nebudeme schopni s Vámi rychle a efektivně komunikovat ohledně Vámi objednaného zboží.

 • Podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jsme povinni při vystavení daňového dokladu v tomto dokladu mj. uvést označení osoby (obchodní firma nebo jméno, dodatek ke jménu a sídlo), pro kterou se plnění uskutečňuje, a daňové identifikační číslo osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje. Poskytnutí těchto osobních údajů pro účely vystavění daňového dokladu je tedy povinné a vyplývá přímo ze zákona. Bez těchto údajů Vám nebudeme schopni vystavit platný daňový doklad.

III. V případě prodeje zboží v knihkupectvích Academia – prodej na fakturu

 • Vaše osobní údaje typu jméno, příjmení, ulice a číslo popisné, město, PSČ, země ev. společnost, identifikační číslo osoby, zpracováváme za účelem uzavření smlouvy, a to z důvodu uzavření a splnění kupní smlouvy dle článku 6 odst. 1 písm. b) Nařízení. Tyto údaje zpracováváme pro uvedený účel po dobu trvání této smlouvy.
 • Vaše osobní údaje typu obchodní firma nebo jméno (společnost, jméno, příjmení), dodatek ke jménu, sídlo (tj. ulice a číslo popisné, město, PSČ) a daňové identifikační číslo zpracováváme za účelem vystavení daňového dokladu, a to z důvodu plnění právní povinnosti (zákon č. 234/2005 Sb., o dani z přidané hodnoty) dle článku 6 odst. 1 písm. c) Nařízení. Tyto osobní údaje budeme pro uvedený účel zpracovávat po dobu trvání smlouvy a dále po dobu stanovenou těmito právní i předpisy
 • Vaše osobní údaje typu jméno, příjmení, ulice a číslo popisné, město, PSČ, ev. společnost, země, identifikační číslo osoby, daňové identifikační číslo, dále zpracováváme za účelem obhajoby právních nároků (například vymáhání pohledávek, uplatnění práv z vadného plnění, uplatnění práv na náhradu újmy), a to z důvodu našeho oprávněného zájmu dle článku 6 odst. 1 písm. f) Nařízení. Tyto údaje zpracováváme pro uvedený účel po dobu běhu lhůty k uplatnění práv z vadného plnění (reklamace), a dále po dobu běhu promlčecích a prekluzivních lhůt u jednotlivých práv vymezených v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku. V případě uplatnění těchto práv u soudu nebo u jiných orgánů veřejné moci pak po dobu trvání těchto řízení.

  Proti tomuto zpracování máte právo kdykoliv bezplatně podat námitku.

  Dobrovolnost poskytnutí osobních údajů

 • Poskytnutí osobních údajů typu jméno, příjmení, společnost, ulice, číslo popisné, město, PSČ, společnost, identifikační číslo osoby, je dobrovolné. Pokud nám však tyto osobní údaje neposkytnete, nebudeme moci s Vámi uzavřít kupní smlouvu.

 • Podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jsme povinni při vystavení daňového dokladu v tomto dokladu mj. uvést označení osoby (obchodní firma nebo jméno, dodatek ke jménu a sídlo), pro kterou se plnění uskutečňuje, a daňové identifikační číslo osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje. Poskytnutí těchto osobních údajů pro účely vystavění daňového dokladu je tedy povinné a vyplývá přímo ze zákona. Bez těchto údajů Vám nebudeme schopni vystavit platný daňový doklad.

IV. Zasílání newsletterů – obchodních sdělení

a) Osoby, které nejsou zákazníky správce

 • Těmto osobám zasíláme informační e - maily (obsahující nabídky našeho zboží, novinky, akce, dále jen „newslettery“) pouze na základě jimi uděleného výslovného souhlasu se zasíláním newsletterů (uvedením své e-mailové adresy a stisknutím tlačítka pro přihlášení se k odběru) dle článku 6 odst. 1 písm. a) Nařízení.

b) Osoby, které jsou zákazníky správce

 • Těmto osobám (které si zakoupili zboží v e-shopu a uzavřeli kupní smlouvu) zasíláme newslettery bez jejich výslovného souhlasu, pokud před odesláním objednávky zboží nevyjádří svůj výslovný nesouhlas se zasíláním newsletterů, na základě našeho oprávněného zájmu, kterým je přímý marketing dle článku 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

  Proti tomuto zpracování (přímý marketing) máte právo kdykoliv bezplatně podat námitku.

Pokud si již nebudete přát zasílat tyto newslettery na Vaši e-mailovou adresu, je možné se zdarma odhlásit z jejich odběru na odkaze obsaženém v newsletteru.

Vaši e-mailovou adresu budeme zpracovávat pro tento účel po dobu 3 let od udělení souhlasu (v případě zpracování uvedeného pod písm. a) nebo po dobu 3 let od okamžiku zakoupení prvního zboží (v případě zpracování uvedeného pod písm. b), za předpokladu, že se před uplynutím této doby neodhlásíte z odběru newsletterů.

V. Zpracování osobních údajů v rámci uživatelského účtu zákazníka

Jako náš zákazník máte možnost zřídit si svůj uživatelský účet, v rámci, kterého můžete po přihlášení spravovat a kontrolovat své objednávky včetně historie nákupů. V rámci tohoto zpracování budeme zpracovávat Vaše osobní údaje typu: přihlašovací jméno, heslo, přehled Vašich objednávek, případně též další Vaše identifikační a kontaktní údaje, které jste zadali v rámci objednávky zboží ve formuláři. To zpracování osobních údajů provádíme za účelem splnění kupní smlouvy dle článku 6 odst. 1 písm. b) Nařízení. Vaše osobní údaje pro tento účel zpracováváme po dobu existence uživatelského účtu a následně po dobu 3 let.

4. Ostatní skutečnosti

I. Předání osobních údajů příjemcům se sídlem mimo EU/EHP

Správce nemá v úmyslu Vaše osobní údaje předávat do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím se sídlem mimo EU/EHP.

II. Zpracování osobních údajů na základě automatického rozhodování

V rámci zpracování Vašich osobních údajů správcem nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování ve smyslu článku 4 nařízení GDPR.

5. Komu předáváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje předáváme pouze v nezbytném rozsahu také těmto kategoriím příjemců:

 • oprávněným zaměstnancům správce;
 • našim smluvním partnerům, v případě, že se vedle nás podílí na zpracování Vašich osobních údajů (tj. zpracovatelům), jako například osobám zajišťujícím technickou podporu, servis nebo provoz našich počítačových systémů, programů, sítí a webových stránek, poskytovatelům datových úložišť, poskytovatelům poštovních služeb;
 • jiným subjektům v případech, kdy nám poskytnutí Vašich údajů ukládají právní předpisy (např. Policii ČR, jiným orgánům veřejné moci);
 • jiným subjektům, pokud je to nutné pro ochranu našich oprávněných zájmů (např. advokátům, exekutorům, soudům, správním orgánům);

6. Jaká jsou Vaše práva?

Máte právo:

 • Vyžádat si od správce potvrzení o zpracování svých osobních údajů, a pokud jsou zpracovávány, máte právo na přístup k těmto údajům;
 • Na opravu neaktuálních či neúplných údajů;
 • Na výmaz Vašich osobních údajů, nebo na omezení jejich zpracování;
 • Na přenositelnost osobních údajů;
 • Na odvolání uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů, a to kdykoliv, jestliže je zpracování osobních údajů založeno na udělení takového souhlasu. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Dále máte právo:

 • Podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, 170 00, e-mail: posta@uoou.cz;
Loading...

Loading

Error

Searching...