Skip to main content

Řešení medicínskoprávních sporů a lege artis

HORVÁT MARTIN
Normal price 560.00 CZK 504.00 CZK incl. VAT
In stock
 pcs

Author

HORVÁT MARTIN
EAN

9788075027313

Publisher

Leges

Year of publication

2024

Binding

Paperback

ISBN

978-80-7502-731-3

Number of pages

256

Language Czech

Book locations


Publikace přináší celistvý pohled na problematiku sporů mezi pacienty a poskytovateli zdravotní péče a jejich řešení. Zabývá se medicínskoprávními spory od jejich samotného vzniku a nastiňuje více variant, jak se může řešení sporu vyvíjet. Vedle mimosoudního narovnání proto zahrnuje i úvahy o alternativních způsobech řešení sporu, jako jsou mediace či rozhodčí řízení. Motivace smírného řešení sporu provází publikaci i v dalších kapitolách zabývajících se řízením před soudem. Ačkoli kniha vychází z teoretických základů občanskoprávní odpovědnosti za újmu na zdraví a civilního procesu, pojímá medicínskoprávní spor a jeho vývoj především z praktického pohledu obou jeho účastníků. Nabízí proto i úvahy, kterými se oba účastníci sporu mohou při vedení sporu řídit, a předkládá praktická doporučení pro konkrétní procesní situace. Velmi podrobně se kniha věnuje posuzování standardu náležité odborné úrovně při poskytování zdravotních služeb (lege artis), a to i při znaleckém dokazování, od něhož se zásadně odvíjí výsledek medicínskoprávních sporů. Nabízí také řešení obtížné problematiky odstraňování rozporů mezi odporujícími si znaleckými posudky, které respektuje dosavadní postupy a soudní rozhodovací praxi. Zároveň se publikace zaměřuje se na i pochybení soudů, ke kterým v řízení o medicínskoprávních sporech typicky dochází, a navrhuje konkrétní námitky, kterými lze dosáhnout jejich nápravy. Publikace tak představuje praktickou příručku určenou nejen pro advokáty a právní veřejnost, ale i pro lékaře a poskytovatele zdravotních služeb obecně, a konečně i pro pacienty, kteří v důsledku nesprávného postupu zdravotnického pracovníka utrpěli újmu na zdraví a zvažují vymáhání svých nároků s tím spojených.

Loading...

Loading

Error

Searching...