Skip to main content

Filón Alexandrijský

HADAS-LEBELOVÁ MIREILLE
Normal price 348.00 CZK 313.00 CZK incl. VAT
In stock
 pcs

Author

HADAS-LEBELOVÁ MIREILLE
ISBN

978-80-7298-492-3

EAN

9788072984923

Publisher

Oikoymenh Fil. ústav

Year of publication

2019

Binding

Hardcover

Number of pages

366

Language Czech

Book locations


Autorka zasazuje Filónův život a jeho intelektuální činnost do historických souvislostí na přelomu epoch (Filón byl současníkem Ježíšovým), všímá si jeho závislosti na dobovém řeckém filosofickém myšlení na jedné straně, a pokusů vyrovnávat se v tomto kontextu s vlastní náboženskou tradicí na straně druhé. Sleduje rovněž osud jeho duchovního dědictví, který měl vliv i na jeho pozdější dějinný obraz: apropriace jeho díla křesťanskou církví vedla k mylným představám o jeho konverzi, či dokonce o jeho biskupské hodnosti. Hlavní zájem práce se však zaměřuje na Filónovy alegorické biblické komentáře, i ve vztahu k midrašické produkci palestinského židovstva, a předkládá základní Filónovy filosoficko-theologické koncepce, týkající se zejména představy Boha a jeho stvořitelského díla prostřednictvím božského Logu.

Loading...

Loading

Error

Searching...