Skip to main content

Predstavitěli emigracii s territorii byvšej Rossijskoj Imperii v Čechoslovakii (1918–1945)

Normal price 650.00 CZK 520.00 CZK incl. VAT
In stock
 pcs

Author

ISBN

978-80-200-3208-9

EAN

9788020032089

Publisher

Academia

Year of publication

2022

Number of pages

608

Binding

Paperback

Language Russian

Attachments

Book locations


Biografický slovník Predstavitěli emigracii s territorii byvšej Rossijskoj Imperii v Čechoslovakii (1918–1945) představuje životopisné údaje a vědeckou i kulturní činnost emigrantů z území bývalého ruského impéria, kteří po roce 1917 přišli do Československa. Slovníkovou formou jsou zde prezentovány údaje tištěných pramenů, archivních dokumentů a zvukových záznamů pamětníků. Přestože se publikace věnuje všem sociálním vrstvám ruskojazyčné emigrace, důraz je položen především na osobnosti, které ve svých oborech získaly v meziválečném Československu významné postavení, podílely se na rozvoji československé vědy, kultury, umění i dalších oblastí a odvětví, případně dosáhly úspěchů jak ve svém novém domově, tak ve světě. Slovník obsahuje 1260 životopisných medailonků vybraných představitelů ruské emigrace. Základními prameny, z nichž byly jednotlivé osobnosti vybírány, byly Kartotéka ruských emigrantů Slovanského ústavu AV ČR, Kartotéka ruských, ukrajinských a běloruských emigrantů Slovanské knihovny a soukromý archiv A. Kopřivové. Kritériem pro výběr osobností se pak stala jejich vědecká, kulturní nebo politická činnost. Publikace navazuje na podobné slovníky, které mapují ruskou emigraci např. ve Francii, Severní a Jižní Americe aj. V českém prostředí však obdobně zaměřená práce dosud chyběla. PhDr. Dana Hašková působí od roku 1994 ve Slovanském ústavu AV ČR, v. v. i., kde se věnuje výzkumu dějin ruské emigrace v meziválečném Československu se zaměřením na prosopografii. Publikuje ve sbornících a časopisech, v roce 2017 byla spoluautorkou a kurátorkou pražské výstavy Zkušenost exilu. Osudy exulantů z území bývalého Ruského impéria v meziválečném Československu.

Kniha vychází v ruském jazyce.

Loading...

Loading

Error

Searching...