Přeskočit na hlavní obsah
Miloslav Šimek

Miloslav Šimek

Prof. Ing. Miloslav Šimek, CSc., působil v letech 2012–2018 ve funkci ředitele Biologického centra AV ČR, v. v. i. Předtím od roku 1984 pracoval v Ústavu půdní biologie BC. Od vzniku Biologické (dnes Přírodovědecké) fakulty Jihočeské univerzity v roce 1991 působí zároveň jako vysokoškolský pedagog. V rámci oboru půdní mikrobiologie se specializoval na mikrobiální transformace dusíkatých látek, na ekofyziologii půdních mikroorganismů a tvorbu plynných metabolitů a na emise tzv. skleníkových plynů z půd. Je autorem a spoluautorem více než 180 vědeckých a odborných publikací.

Autor

Živá půda: praktický manuál
Academia
Živá půda: praktický manuál
ŠIMEK MILOSLAV
Skleníkové plyny z půdy a zemědělství
Živá půda
Academia
Živá půda
ŠIMEK MILOSLAV
Loading...

Nahrávání

Error

Vyhledává se...