Přeskočit na hlavní obsah

Autoři

Jiří Padevět

(nar. 1966) je spisovatel, knihkupec a nakladatel. Je autorem řady historických průvodců, například Průvodce protektorátní Prahou (2013), Krvavé finále (2015) nebo Krvavé léto 1945 (2016) a knih krátkých próz Poznámky k dějinám (2014), Ostny a oprátky (2018) a Sny a sekyry (2019). Na internetové...

Tomáš Arndt

PharmDr. Tomáš Arndt, Ph.D., (1966) pracuje jako lékárník. Historií farmacie se zabýval v postgraduálním studiu na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové, kde nyní působí jako externí vědecký pracovník Katedry sociální a klinické farmacie.

Ondřej Beránek

Mgr. Ondřej Beránek, Ph.D., je místopředseda a člen předsednictva Akademické rady AV ČR a vědecký pracovník Orientálního ústavu Akademie věd ČR. Vystudoval arabistiku a dějiny a kulturu islámských zemí na Filozofické fakultě UK v Praze.

Rüdiger Görner

Rüdiger Görner (1957, Rottweil) působí jako profesor novější německé a srovnávací literatury na Queen Mary University of London. Je zakladatelem centra Ingeborg Bachmannové pro rakouskou literaturu a ředitelem Centra pro anglo-německé kulturní vztahy. V jeho rozsáhlé publikační činnosti jsou...

Martin Hilský

Prof. PhDr. Martin Hilský, CSc., (1943) je emeritní profesor anglické literatury na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, překladatel z angličtiny, shakespearolog. V roce 2015 získal hlavní Národní cenu projektu Česká hlava za...

Pavel Janoušek

Prof. PhDr. Pavel Janoušek, CSc., (1956) je literární a divadelní vědec. Zabývá se teorií, historií i lexikografií české literatury a divadla, zvláště dramatu a prózy 20. století. Systematicky se věnuje také literární kritice.

Michal Jareš

Mgr. Michal Jareš, Ph.D., (1973) je literární historik, lexikograf, editor a básník, pracovník Ústavu pro českou literaturu AV ČR. Dlouhodobě se věnuje české a slovenské literatuře 20. a 21. století v celé její šíři (od populární literatury až po experimentální poezii). Je mj. spoluautorem knih...

Ivan Klíma

Ivan Klíma (1931) je prozaik, dramatik a publicista, bývalý disident. Narodil se v Praze, v době dospívání strávil více než tři roky v terezínském ghettu. Je spoluzakladatelem Obce spisovatelů a bývalým předsedou českého PEN klubu. Je jedním z nejpřekládanějších současných českých autorů a...

Stanislav Komárek

Prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr., (1958), biolog, filozof a spisovatel, vystudoval entomologii na PřF UK a působí na Katedře filozofie a dějin přírodních věd PřF UK. Zabývá se dějinami biologie, vztahem přírody a kultury, humánní etologií, biologickou estetikou, dílem A. Portmanna a C. G. Junga.

Ivo Kraus

prof. RNDr. Ivo Kraus, DrSc., FEng., dr. h. c. (* 29. ledna 1936 Náchod) je český experimentální fyzik, vysokoškolský pedagog, popularizátor přírodních a technických věd a autor několika desítek knižních publikací z fyziky a jejích dějin.

Piotr M. Majewski

Piotr M. Majewski (1972) – polský historik zabývající se dějinami střední Evropy, Československa, zvláště česko-německých vztahů v 19. a 20. století. Pracuje na Historické fakultě Varšavské univerzity. V letech 2009–2017 byl zástupcem ředitele Muzea 2. světové války v Gdaňsku. V češtině již vyšly...

Radomyr Mokryk

Radomyr Mokryk, Ph.D. (1987) – ukrajinský historik a kulturolog. Působí jako akademický pracovník na Ústavu východoevropských studií FF UK. Vystudoval kulturologii na Lvovské univerzitě Ivana Franka a moderní dějiny na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Věnuje se moderním dějinám...

Václav Moravec

PhDr. Václav Moravec, Ph.D. et Ph.D., působí na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd UK v Praze a na katedře produkce FAMU. Specializuje se na problematiku audiovizuálních médií v éře digitální mediamorfózy, novinářskou etiku, automatizovanou žurnalistiku a...

Petr Pithart

Doc. JUDr. Petr Pithart (1941), politik, člen KDU–ČSL, bývalý předseda české vlády, bývalý předseda a dlouholetý místopředseda Senátu Parlamentu České republiky, bývalý senátor a poslanec, se po celý život věnuje také publicistice a esejistice. Publikoval stovky esejů a řadu významných...

Eva Semotanová

prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc. (* 2. prosince 1952 Praha) je česká vysokoškolská pedagožka, historička zabývající se historickou geografií, dějinami kartografie a srovnávacími dějinami měst.

Miloslav Šimek

Prof. Ing. Miloslav Šimek, CSc., působil v letech 2012–2018 ve funkci ředitele Biologického centra AV ČR, v. v. i. Předtím od roku 1984 pracoval v Ústavu půdní biologie BC. Od vzniku Biologické (dnes Přírodovědecké) fakulty Jihočeské univerzity v roce 1991 působí zároveň jako vysokoškolský...

Pavel Šmejkal

PhDr. Pavel Šmejkal, Ph.D., (1966) vystudoval Pedagogickou fakultu UK, je novinář a publicista. Je autorem či spoluautorem knih s tematikou domácího odboje: Anthropoid, Protektorátem po stopách parašutistů, Silver A či Ležáky a odboj ve východních Čechách.

Volodymyr Vjatrovyč

Volodymyr Vjatrovyč (1977) je ukrajinský historik zabývající se osvobozeneckým hnutím na Ukrajině. Vystudoval historii na lvovské univerzitě, v letech 2008–2010 byl ředitelem Archivu SBU (Ukrajinské bezpečnostní služby). Pod jeho vedením byl archiv otevřen všem zájemcům a badatelům ze zahraničí....

Alena Lochmannová

Mgr. Ing. Alena Lochmannová, Ph.D. et Ph.D., MBA, (1987) je česká etnoložka působící na Fakultě zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni, jejímž dlouhodobým výzkumným zájmem jsou reprezentace tělesných modifikací (nejen) odsouzených ve výkonu trestu odnětí svobody včetně technik...

Markéta Pravdová

PhDr. Markéta Pravdová, Ph.D., MBA, je členkou Akademické rady AV ČR a vedoucí vědeckou pracovnicí Ústavu pro jazyk český AV ČR. Zaměřuje se na jazykovou kulturu a jazykové normy.

Martin Rychlík

PhDr. Mgr. Martin Rychlík, Ph.D. et Ph.D. (*1977) vystudoval etnologii i dějiny a teorii kultury na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze s diplomovou a rigorózní prací na téma tetování (2003 – summa cum laude, 2004) a magisterskou prací o industriální elektronické hudbě – o EBM (2006 –...

Stefan Zwicker

Dr. Stefan Zwicker (1969) je německý historik, kulturolog, literární vědec a vysokoškolský pedagog zaměřující se na dějiny střední a východní Evropy, česko-německé vztahy, kulturu vzpomínání a dějiny sportu.

Pavel Žáček

PhDr. Pavel Žáček, Ph.D. (1969) je novinář, historik, státní úředník a politik, zakladatel a první ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek.

Jan Žďárek

Prof. RNDr. Jan Žďárek, DrSc. (1938) vystudoval zoologii na Přírodovědecké fakultě UK. V Entomologickém ústavu a později v Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR se zabýval fyziologií a etologií hmyzu. Jako pedagog působil na třech univerzitách v USA a doma přednášel v Praze a v Českých...

Zygmunt Bauman

Profesor Zygmunt Bauman (1925–2017), významný polský sociolog židovského původu, se narodil v Poznani, ale v roce 1968 byl z rasových důvodů donucen k emigraci; tři roky přednášel na univerzitách v Izraeli, poté se usadil v anglickém Leedsu a působil zde jako profesor sociologie. Ve svých dílech...

Jan Kober

Mgr. Jan Kober, LL.M., působí v Ústavu státu a práva AV ČR. Zaměřuje se předevšim na civilní právo a právni historii.

Loading...

Nahrávání

Error

Vyhledává se...