Přeskočit na hlavní obsah

Brzy vyjde

Dělníci a nacionalismus. Česká a německá sociální demokracie v Předlitavsku, 1890 - 1918
Vychází 1. 7. 2024

Publikace se zabývá složitým vztahem mezi proletářským internacionalismem a národním cítěním dělníků. Zatímco v teorii se mělo jednat o vztah konfliktní, v praxi – jak autor na základě četných pramenů dokládá – si české i německé dělnictvo postupně osvojovalo zřetelné národní cítění. Významným přelomem se stalo vítězství sociální demokracie ve volbách do rakouské říšské rady roku 1907, jež mimořádně posílilo sociální i národní sebevědomí dělnictva. Záhy poté se rakouská sociálně demokratická...

Květena České republiky 9
Květena České republiky 9
Jitka Štěpánková
Vychází 24. 6. 2024

Devátý svazek, navazující na svazky vydané v letech 1988, 1990, 1992, 1995, 1997, 2000, 2004 a 2010, obsahuje zpracování 7 čeledí, z nichž nejobsáhlejší jsou Cyperaceae a Poaceae. Především čeleď Poaceae představuje ekonomicky a hospodářsky jednu z nejdůležitějších čeledí světa a obilniny, zejména zástupci rodů Avena, Hordeum, Panicum, Secale, Triticum nebo Zea, se řadí mezi nejdůležitější potravinové zdroje lidstva. Poslední svazek Květeny zahrnuje taxonomické a chorologické zpracování s...

Opera omnia 26/II
Vychází 24. 6. 2024

Druhý svazek kritické edice Komenského korespondence zahrnuje relativně krátké období od začátku roku 1639 do poloviny roku 1641, tedy do jeho odjezdu do Londýna (září 1641). Komenský v této době korespondenčně komunikoval mj. se svými přáteli S. Hartlibem a J. Hübnerem (Londýn), s významným slezským básníkem M. Opitzem (Gdańsk), s francouzským filozofem a matematikem M. Mersennem (Paříž), důležitá je i korespondence s bratrským patronem B. Leszczyńským nebo teologicky zajímavá výměna listů s...

Zkamenělé stopy živočichů v Čechách a na Moravě
Vychází 21. 6. 2024

Atlas Zkamenělé stopy živočichů v Čechách a na Moravě je pro českého čtenáře první možností nahlédnout do zatím neviděného světa jedné z vědních disciplín s vlastní terminologií, logikou a estetickými hledisky. Tento obor se nazývá ichnologie a zabývá se mnohem širším spektrem objektů, než jsou zkamenělé šlépěje nebo řady šlépějí. Z nejvýznamnějších dalších „stop“ uvedeme doupata, běžně známá ze suchozemských prostředí jako obytné prostory savců. Doupata jako obydlí bezobratlých uvnitř...

Loading...

Nahrávání

Error

Vyhledává se...