Skip to main content

Coming out soon

Dada kurýr
Dada kurýr
Raoul Hausmann
Coming out 08/19/2024

Autentická, dokumentárně vzpomínková a zároveň svérázně provokativní kniha jednoho ze zakladatelů dadaistického hnutí Raoula Hausmanna přináší očité svědectví o zrodu a podobách jedné z klíčových epoch ve vývoji moderního umění: "Nejdůležitějším postřehem – protože dada bylo víc než dada – je, že na počátku byly rozmanité, vzájemně provázané podněty a společenská i umělecká kritika a revolta. Tyto nepostihnutelné vlivy zůstaly pro většinu z nás skryty a vyjevují se zřetelněji až nyní; v tom...

Dopijem a pudem. Nehodný kos a další básně
Coming out 08/12/2024

Stolní společnost kolem Vladimíra Macury (v první fázi Petr Čornej, Jan Lukeš, Petr Kovařík a Vladimír Novotný, posléze rozšířená o Jasnu Hlouškovou, Pavla Janouška, Antonína Kostlána a další) začala v osmdesátých letech na Macurův popud psát „stolní paměti“. Pod názvem Dopijem a pudem postupně vznikala originální memoárová próza, kterou Vladimír Macura jako jediný ze stolní společnosti nadále doplňoval a dopisoval ještě v devadesátých letech. Dětství v Ostravě, šedesátá léta i specifický...

Česká slovotvorná koncepce v kontextu slovanské jazykovědy
Česká slovotvorná koncepce v kontextu slovanské jazykovědy
Ivana Bozděchová, Božana Niševa, Karolína Skwarska
Coming out 08/07/2024

Tato kolektivní monografie se v kontextu nedávných životních výročí předního českého lingvisty a světově uznávaného odborníka v oblasti slovotvorby Miloše Dokulila (1912–2002) snaží mapovat a hodnotit vliv české koncepce na další slovotvorné výzkumy. Představuje některé současné projekty a bádání v oblasti slovotvorby a zaměřuje se na výstupy, které vycházejí z vědeckého přínosu Miloše Dokulila a na jeho základě slovotvornou (a šíře lingvistickou) teorii obohacují a rozvíjejí. Příspěvky jsou...

Dvě století v životě pozorovatele
Coming out 08/05/2024

Už jako devítiletý sdělil Jiří Grygar svým rodičům, že by chtěl být hvězdářem. Už tehdy ho fascinovalo, že existují způsoby, jak se něco dozvědět o povaze věcí, kterých se nemůžeme dotýkat a ani je nějak ovlivnit v jejich počínání. Ale můžeme je pozorovat na dálku, pozorování pečlivě zaznamenávat a pak přemýšlet, co se dá z kombinace poznatků dozvědět o povaze a vývoji vesmíru. Jeho přání stát se hvězdářem se po určitých peripetiích splnilo. Teď se ve své autobiografii věnuje popisu světa...

Samozřejmé pravdy. Dějiny Spojených států amerických
Coming out 07/31/2024

Samozřejmé pravdy historičky Jill Leporeové jsou čtivě napsané dějiny Spojených států amerických a k nim přiřazených protikladů, jež tuto zemi provázely od samého vzniku. Události i historické osobnosti jsou poměřovány ústavou USA, z níž si Leporeová vypůjčila i název („Pokládáme za samozřejmé pravdy, že všichni lidé jsou stvořeni sobě rovni...“). První psaná demokratická ústava světa vznikla v zemi, kde otroky vlastnili samotní její tvůrci. Vedoucí představitelé země vedli při formování Unie...

Práva Romů. Boj za občanství v poválečném Československu
Coming out 07/29/2024

Kniha Práva Romů zasazuje romský boj za občanská práva do širších dějin lidských práv východní Evropy. Romové se v lidskoprávních narativech typicky objevují jako oběti. Autorka Celia Donertová čerpá z neobyčejně rozsáhlého výzkumu v českých i slovenských archivech a také ze sociologických, etnografických a z historických prací. Romské aktivisty představuje jako subjekty i aktéry. Prostřednictvím živé sociální i politické historie Romů v Československu autorka nabízí nový výklad dějin...

Apokalypsa německé duše. Studie k nauce o posledních postojích. 1. svazek - Německý idealismus
Coming out 07/29/2024

První svazek rozměrné trilogie, která v předvečer druhé světové války (1937–1939) přinesla syntetizující pohled na vývoj moderní německé literatury a filozofie z hlediska proměn eschatologického myšlení. První díl se soustředí na epochu osvícenství a romantismu a jako jejich hlavní rys vykládá posuny křesťanské eschatologie směrem k „prométheovskému principu“, k imanentizujícímu a subjektivizujícímu pojetí vztahu mezi lidským duchem, přírodou, dějinami a božstvím. Spis má navzdory tematické...

Loading...

Loading

Error

Searching...