Skip to main content

Práva Romů. Boj za občanství v poválečném Československu

Celia Donertová

Comes out 07/29/2024

Kniha Práva Romů zasazuje romský boj za občanská práva do širších dějin lidských práv východní Evropy. Romové se v lidskoprávních narativech typicky objevují jako oběti. Autorka Celia Donertová čerpá z neobyčejně rozsáhlého výzkumu v českých i slovenských archivech a také ze sociologických, etnografických a z historických prací. Romské aktivisty představuje jako subjekty i aktéry. Prostřednictvím živé sociální i politické historie Romů v Československu autorka nabízí nový výklad dějin lidských práv – zdůrazňuje vliv socialistických režimů na konstruování občanství. Postsocialistické hnutí za lidská práva nevzešlo z disidentských aktivit v sedmdesátých letech 20. století, spíše je reakcí na zánik socialistického pojetí občanství po roce 1989. V době, kdy Evropa čelí uprchlické krizi, je tato kniha navýsost aktuální.

Práva Romů. Boj za občanství v poválečném Československu
Loading...

Loading

Error

Searching...