Zákony

Řadit podle:

Právo vnějších vztahů Evropské unie

Právo vnějších vztahů Evropské unie

Pavel Svoboda

Komplexně zpracovaná publikace se zabývá výkladem mezinárodní subjektivity Společenství a Evropské unie, vnějšími pravomocemi EU, systémem vnějších smluv EU ...

Cena: 176 Kč
ušetříte 10%
Vložit do košíku

Územní rozhodování a ohlašování

Územní rozhodování a ohlašování

Miriam Blažková; Jana Machačková

Praktická a velmi aktuální příručka provádí čtenáře přes úskalí paragrafů a pomůže mu snadněji se orientovat v postupech, které nový stavební zákon přináší v...

Cena: 189 Kč
ušetříte 10%
Vložit do košíku

Zákoník práce Komentář

Zákoník práce Komentář

Margerita Vysokajová

  • nové vydání komentáře, které reaguje na důležité změny právní úpravy, zejména první velkou novelu zákoníku práce (zákon č. 362/2007 Sb.), jejímž účel...

    Cena: 617 Kč
    ušetříte 10%
    Vložit do košíku

Obchodní závazkové vztahy

Obchodní závazkové vztahy

Stanislav Plíva

Základním účelem díla je podat ucelený výklad základů platné právní úpravy obchodních závazkových vztahů. Dílo by mělo sloužit jako učební pomůcka studentům ...

Cena: 470 Kč
ušetříte 10%
Vložit do košíku

Občanský soudní řád s vysvětlivkami a judikaturou

Občanský soudní řád s vysvětlivkami a judikaturou

Marta Škárová

Od 1. července 2009 nabude účinnosti významná tzv. souhrnná novela občanského soudního řádu. Zpracovává nově některé tradiční instituty občanského práva proc...

Cena: 855 Kč
ušetříte 10%
Vložit do košíku

Doručování v soudním řízení

Doručování v soudním řízení

Karel a kol. Svoboda

Tato monografie odpovídá na otázky: V čem se liší „staré“ a „nové“ doručování soudních písemností? Jak vypadá komunikace prostřednictvím datových schránek? J...

Cena: 266 Kč
ušetříte 10%
Vložit do košíku

Postavení finančních institucí v novém insolvenčním zákoně

Postavení finančních institucí v novém insolvenčním zákoně

Jakub Holeček

Předkládaná monografie souhrnným a vyčerpávajícím způsobem mapuje zvolené téma. Stěžejní část publikace je věnována aktuálnímu tématu postavení bank a ostatn...

Cena: 342 Kč
ušetříte 10%
Vložit do košíku

Zákon o vyvlastnění

Zákon o vyvlastnění

Karel Janderka

Publikace popisuje problematiku vyvlastnění jako krajního zásahu do vlastnických práv. Zákon č. 184/2006 Sb. je opatřen poznámkami a je podán popis vyvlastně...

Cena: 131 Kč
ušetříte 10%
Vložit do košíku

Ústava České republiky v politické praxi

Ústava České republiky v politické praxi

Zdeněk Jičínský

Prof. JUDr. Zdeněk Jičínský, DrSc. patří mezi naše uznávané ústavní právníky, dále se věnuje politologii a problémům praktické politiky. V současné době je a...

Cena: 216 Kč
ušetříte 10%
Vložit do košíku

Místní poplatky

Místní poplatky

Vladimír Pelc

Kniha v praktickém, již třetím poznámkovém vydání seznamuje čtenáře se všemi potřebnými informacemi o místních poplatcích.
Kromě aktuálního znění zákona o ...

Cena: 243 Kč
ušetříte 10%
Vložit do košíku

Mezinárodní právo veřejné

Mezinárodní právo veřejné

Ignaz Seidel Hohenveldern

Tato učebnice mezinárodního práva je dílem německy píšícího autora, profesora Ignaze Seidl-Hohenveldern (nar. v Šumperku v roce 1918), jednoho z nejvýznamněj...

Cena: 362 Kč
ušetříte 10%
Vložit do košíku

Exekuce jiné pohledávky

Exekuce jiné pohledávky

Martina Radkova

V České republice taková situace nastává poměrně často a exekuce jiné pohledávky je pro dlužníka mnohdy pomocí. Termín „jiná pohledávka“ slouží k odlišení od...

Cena: 176 Kč
ušetříte 10%
Vložit do košíku

Trestní právo hmotné

Trestní právo hmotné

Jan Chmelík

V roce 2009 byl přijat zák. č. 40/2009 Sb. – trestní zákoník, který zcela zásadním způsobem změnil chápání trestného činu a s ním souvisejících institutů. Ta...

Cena: 392 Kč
ušetříte 10%
Vložit do košíku

Trestní zákoník a trestní řád 1.díl Trestní zákoník

Trestní zákoník a trestní řád 1.díl Trestní zákoník

Jaroslav Fenyk

Kniha obsahuje kromě textu nového trestního zákoníku a nejpodstatnějších částí důvodové zprávy vysvětlivky, které reagují na provedené změny a na obsah důvod...

Cena: 896 Kč
ušetříte 10%
Vložit do košíku

Trestní zákoník a trestní řád 2.díl Trestní řád

Trestní zákoník a trestní řád 2.díl Trestní řád

Jaroslav Fenyk

Kniha je systematickým zpracováním navazujícím na obdobné provedení trestního zákoníku stejným kolektivem autorů. Na rozdíl od komparativní povahy předchozí ...

Cena: 896 Kč
ušetříte 10%
Vložit do košíku

Majetek státu

Majetek státu

Petr Havlan

Třetí přepracované a rozšířené vydání publikace - komplexně zpracovávající problematiku právní úpravy majetku státu - reaguje na zájem odborné veřejnosti o p...

Cena: 522 Kč
ušetříte 10%
Vložit do košíku

Podáváme žádost na stavební úřad

Podáváme žádost na stavební úřad

Michal Lalík

PŘÍPRAVA PODKLADŮ, PŘÍKLADY A VZORY PODÁNÍ
Z OBLASTI ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU
Publikace „Podáváme žádost na stavební úřad - příprava podkladů, ...

Cena: 261 Kč
ušetříte 10%
Vložit do košíku

Ústava České republiky

Ústava České republiky

Vojtěch Šimíček

Ústava představuje nejen základní zákon každého státu, nýbrž také jeho základní dokument, z něhož má být seznatelné, o jaký stát se jedná, jaké cíle sleduje ...

Cena: 898 Kč
ušetříte 10%
Vložit do košíku

Balíček 2 ksTrestní právo hmotné

Balíček 2 ksTrestní právo hmotné

Jan Chmelík

Učebnice trestního práva hmotného - obecná část obsahuje zcela zásadní změny v chápání trestného činu a s ním souvisejících institutů způsob...

Cena: 711 Kč
ušetříte 10%
Vložit do košíku

Průvodce novým daňovým řádem

Průvodce novým daňovým řádem

Jaroslav Kratochvíl

Praktická příručka sestavená pracovníky Ministerstva financí provází čtenáře krok za krokem jednotlivými ustanoveními nového daňového řádu (zákon č. 280/2009...

Cena: 536 Kč
ušetříte 10%
Vložit do košíku

Průmyslové klastry a jejích vznik v regionech

Průmyslové klastry a jejích vznik v regionech

Jan Stejskal

Kniha Klastry a jejich vznik v regionech představuje sumarizaci dostupných poznatků v této oblasti a je využitelná jak pro akademickou sféru, tak pro praktic...

Cena: 342 Kč
ušetříte 10%
Vložit do košíku

Civilní právo procesní

Civilní právo procesní

Alena Winterová

Součástí obsahu učebnice jsou výklady o právu Evropské unie, pokud zasahuje anebo se dotýká oblasti civilního procesního práva, a to nejen práva transformova...

Cena: 888 Kč
ušetříte 10%
Vložit do košíku

Veřejné zakázky ve stavebnictví

Veřejné zakázky ve  stavebnictví

David Dvořák; Petr Serafín

Publikace Veřejné zakázky ve stavebnictví je zaměřena speciálně na tento druh veřejných zakázek.

Zabývá se podrobně jejich specifiky a...

Cena: 671 Kč
ušetříte 10%
Vložit do košíku

Exekučný poriadok Komentár

Exekučný poriadok Komentár

Jaroslav Krajčo

Cena: 1 148 Kč
ušetříte 10%
Vložit do košíku

Občiansky súdny poriadok I. a II. diel Komentár

Občiansky súdny poriadok I. a II. diel Komentár

Jaroslav Krajčo; Daniela Sučanská; Agnesa Čierna; Ondrej Krajčo

Publikácia "Občiansky súdny poriadok - Komentár" obsahuje spracovanie komentára kolektívom autorov pozostávajúcich z právnikov z aplikačnej praxe, a to najmä...

Cena: 764 Kč
ušetříte 10%
Vložit do košíku

Pozemkové právo

Pozemkové právo

Milan Štefanovič

POZEMKOVÉ PRÁVO je sústavou právnych noriem, ktoré upravujú právne vzťahy k pozemkom a v tejto publikácii je to ucelený a prehľadný súbor informácií o danom ...

Cena: 444 Kč
ušetříte 10%
Vložit do košíku

Vzory zmlúv a podaní pre občanov

Vzory zmlúv a podaní pre občanov

Milada Illášová

Publikácia obsahuje základné vzory zmlúv, dohôd a písomných podaní súdu a iným subjektom. Jednotlivé vzory sú priradené k príslušným vybraným ustanoveniam Ob...

Cena: 599 Kč
ušetříte 10%
Vložit do košíku

Katastrální a související judikatura

Katastrální a související judikatura

Pavel Vrcha; Petra Janků; Karin Vrchová

Hlavním smyslem a účelem knihy zprostředkovat široké právnické veřejnosti základní informace z oblasti týkající se právní úpravy věcných práv k nemovitostem ...

Cena: 806 Kč
ušetříte 10%
Vložit do košíku

Spotrebiteľská zmluva v aplikačnej praxi v SR a EÚ

Spotrebiteľská zmluva v aplikačnej praxi v SR a EÚ

Jaroslav Krajčo

Publikácia je vyjadrením snahy autora predložiť právnej verejnosti publikáciu zameranú na aplikačnú prax súdov, ktorá sa týka riešenia sporov vyplývajúcich z...

Cena: 1 436 Kč
ušetříte 10%
Vložit do košíku

Cestování se zbraní

Cestování se zbraní

David Hanuša

Nevšední publikace přináší přehled o aktuální právní úpravě zbraní a střeliva v německy mluvících zemích. Autor se soustředí zejména na úpravu zakázaných zbr...

Cena: 180 Kč
ušetříte 10%
Vložit do košíku

Stránka: 1 z 3 (položek celkem: 77)
Položek výpisu:
« Předchozí   1 2 3   Následující »
Řadit podle: