Pedagogika

Řadit podle:

Poznávací a komunikační obsah výtvarné výchovy v kurikulárních dokumentech

Poznávací a komunikační obsah výtvarné výchovy v kurikulárních dokumentech

Jaroslav Vančát

PhDr. Jaroslav Vančát je spolutvůrcem RVP pro oblast výtvarné výchovy. Dlouhá léta působí jako pedagog v oboru výtvarné výchovy. V současné době přednáší na ...

Cena: 44 Kč
ušetříte 10%
Vložit do košíku

Zakázané ovocie najviac chutí

Zakázané ovocie najviac chutí

Kveta Slyšková

Kniha autentických príbehov najmä zo školského prostredia, ktoré podáva učiteľka s dlhoročnou praxou na základe vlastných skúseností, prichádza na pomoc učit...

Cena: 195 Kč
ušetříte 10%
Vložit do košíku

Vzdělávací program Základní škola

Vzdělávací program Základní škola

Kolektiv autorů

Cena: 134 Kč
ušetříte 10%
Vložit do košíku

Slovné hodnotenie žiakov dobrým slovom

Slovné hodnotenie žiakov dobrým slovom

Ľudmila Bistáková

Publikácia má formu praktickej príručky a obsahuje veľa cenných rád zásad a odporúčaní, ako postupovať pri tvorbe slovného hodnotenia na 1. stupni základnej ...

Cena: 261 Kč
ušetříte 10%
Vložit do košíku

Logopedie

Logopedie

Ludmila Strejčková; Vladimíra Slabochová

Logopedie zábavnou formou! Procvičte se svými dětmi výslovnost problematických hlásek s pomocí veselých obrázků, zábavných úkolů a říkanek.

Cena: 179 Kč
ušetříte 10%
Vložit do košíku

Nešikovné dítě

Nešikovné dítě

Amanda Kirbyová; Sian Koppel

Dítě "nešikovné" bývá často považováno za líné nebo celkově opožděné. Přitom snad každé desáté dítě trpí specifickou poruchou jemné motoriky, dyspraxií, nebo...

Cena: 224 Kč
ušetříte 10%
Vložit do košíku

Proměny primárního vzdělávání v ČR

Proměny primárního vzdělávání v ČR

Vladimíra Spilková

Cena: 356 Kč
ušetříte 10%
Vložit do košíku

Šimonovy pracovní listy 13

Šimonovy pracovní listy 13

Eva Štanclová; Renata Frančíková

Pracovní sešit zahrnuje ve třech oddílech šedesát úkolů k procvičování abecedy, jednoduchých početních úkonů a logického myšlení. Zábavnou a hravou formou ve...

Cena: 122 Kč
ušetříte 10%
Vložit do košíku

Vaše dítě ve věku od 1 do 3 let

Vaše dítě ve věku od 1 do 3 let

Anne Bacus

Kompendium všeho, co potřebují vědět rodiče při péči o dítě ve věku do 1 do 3 let a při jeho výchově. Praktický, podrobný rádce sleduje vývoj dítěte po třímě...

Cena: 224 Kč
ušetříte 10%
Vložit do košíku

Školní didaktika

Školní didaktika

Zdeněk Kalhous; Otto Obst

Pojetí výuky a jeho východiska
Činitele výuky
Základy vyučování a učení
Evaluace ve výuce
Edukace v české škole a perspektiva Evropské unie
Učebnice ...

Cena: 494 Kč
ušetříte 10%
Vložit do košíku

Zájmové vzdělávání dospělých

Zájmové vzdělávání dospělých

Michal Šerák

Práce komplexně popisuje oblast zájmového vzdělávání dospělých a hodnotí jeho význam pro rozvoj jedince a společnosti. Text analyzuje informační materiály, k...

Cena: 260 Kč
ušetříte 10%
Vložit do košíku

Zážitkové výukové programy

Zážitkové výukové programy

Radek Pelánek

Dobrá hra má v sobě výukový prvek a dobrá výuka nese prvky hry. Učitelé často nemají zkušenosti s uváděním náročnějších her a instruktoři zážitkových akcí ne...

Cena: 186 Kč
ušetříte 10%
Vložit do košíku

Nesoustředěné a neklidné dítě ve škole

Nesoustředěné a neklidné dítě ve škole

Sandra F. Riefová

Praktické postupy pro vyučování a výchovu dětí s ADHD.
Specifické poruchy chování často zůstanou nerozpoznány. A přece mohou dítěti, jeho rodičům i jeho uči...

Cena: 278 Kč
ušetříte 10%
Vložit do košíku

Předškolní a primární pedagogika

Kolláriková Zuzana, Pupala Branislav

Málokdo pochybuje o tom, že v předškolním a mladším školním věku se pokládají základy, na nichž se bude postupně budovat celá vzdělanost dítěte.
Kolektiv p...

Cena: 466 Kč
ušetříte 10%
Vložit do košíku

Učíme v projektech

Kašová Jitka, Tomkov Anna, Dvořáková Markéta

Správně vedené projektové vyučování posiluje motivaci žáků a rozvíjí řadu důležitých životních dovedností (kompetencí). Žáci rozvíjejí svou schopnost spolupr...

Cena: 231 Kč
ušetříte 10%
Vložit do košíku

Metody výzkumu médií

Metody výzkumu médií

Tomáš Trampota; Martina Vojtěchovská

Cílem knihy je seznámit čtenáře s metodami užívanými při výzkumu médií. Svou koncepcí kniha obsahuje jak zásady komerčního výzkumu médií (výzkum sledovanosti...

Cena: 341 Kč
ušetříte 10%
Vložit do košíku

Rébusy pro rozvoj myšlení

Rébusy pro rozvoj myšlení

Jana Buřičová

Kniha nabízí zajímavé rébusy, při jejichž řešení děti rozvíjejí myšlení, logické uvažování, fantazii a v neposlední řadě rozšiřují slovní zásobu. Spojením ob...

Cena: 215 Kč
ušetříte 10%
Vložit do košíku

Kvalita, strategie a efektivita řízení mateřské školy

Kvalita, strategie a efektivita řízení mateřské školy

Zuzana Bečvářová

Hlavním cílem knihy, která navazuje na publikaci Současná mateřská škola a její řízení (Portál, 2003) je přispět k lepší orientaci v probíhající transformaci...

Cena: 249 Kč
ušetříte 10%
Vložit do košíku

Kriminalita páchaná na mládeži

Kriminalita páchaná na mládeži

Jakub Chromý

K přípravě knihy autor využil velké množství tuzemských i zahraničních pramenů; celkem na 250 literárních titulů, v textu je citováno 90 rozhodnutí soudů a p...

Cena: 297 Kč
ušetříte 10%
Vložit do košíku

100 aktivit pto výuku angličtiny

100 aktivit pto výuku angličtiny

Zuzana Hlavičková; Jana Svatošová

Příručka s nejrůznějšími náměty k aktivnímu vyučování anglického jazyka je zaměřená zejména na práci s tzv. průřezovými tématy. Velkou pozornost věnuje rozvo...

Cena: 242 Kč
ušetříte 10%
Vložit do košíku

Se Šikulou za zvířátky

Se Šikulou za zvířátky

Jitka Fořtíková

Jak zabavit nadané dítě ve věku 3 až 5 let
První titul svého druhu, který se zaměřuje specificky na aktivity pro nadané děti v předškolním věku, a také prvn...

Cena: 158 Kč
ušetříte 10%
Vložit do košíku

Kvalita života dětí a didaktika

Kvalita života dětí a didaktika

Hana Lukášová

Publikace určená studentům pedagogických oborů i učitelům z praxe se zaměřuje na změny didaktického rozhodování o otázkách výuky, které jsou odvozeny ze změn...

Cena: 233 Kč
ušetříte 10%
Vložit do košíku

Nerovnosti ve vzdělávání

Tato kniha aktualizuje empirické poznatky z předchozí publikace autorského týmu - (Ne)rovné šance na vzdělání, vzdělanostní nerovnosti v České republice (Aca...

Cena: 333 Kč
ušetříte 10%
Vložit do košíku

Jak napsat a používat individuální vzdělávací program

Jak napsat a používat individuální vzdělávací program

Karel Kaprálek; Zdeněk Bělecký

Souhrn požadavků na funkční strukturu individuálního vzdělávacího programu z hlediska obecné i speciální pedagogiky, závazné legislativy a teorie školského m...

Cena: 224 Kč
ušetříte 10%
Vložit do košíku

Základy pedagogicko-psychologického výzkumu pro studenty učitelství

Základy pedagogicko-psychologického výzkumu pro studenty učitelství

Martin Skutil

Publikace se zaměřuje na výzkum v pedagogice a psychologii s ohledem na učitelskou profesi. Je svou povahou didaktická. Záměrem autorů je ukázat a zpřístupni...

Cena: 267 Kč
ušetříte 10%
Vložit do košíku

Zábavná cvičení pro rozvoj čtení

Zábavná cvičení pro rozvoj čtení

Pavel Svoboda

Oční pohyby, rozlišování znaků a písmen
Pracovní listy pomáhají zábavnou formou při nácviku čtení. Úkoly jsou založeny na zjištění, že kvalita čtení má zvlá...

Cena: 131 Kč
ušetříte 10%
Vložit do košíku

Když dětem nejde čtení 1

Když dětem nejde čtení 1

Čtení slov s otevřenou slabikouTyto pracovní listy jsou zábavnou čítankou, určenou dětem, které při běžné výuce čtení v první třídě nezvládly ...

Cena: 122 Kč
ušetříte 10%
Vložit do košíku

Rozvoj vnímání a poznávání 2

Rozvoj vnímání a poznávání 2

Věra Pokorná

Soubor pracovních listů zaměřených na rozvoj logického myšlení a základy matematiky je pokračováním prvního svazku pracovních listů.Pracovní l...

Cena: 122 Kč
ušetříte 10%
Vložit do košíku

Školní družina

Školní družina

Bedřich Hájek; Jiřina Pávková

Školní družina je a zůstává nejčastějším typem zařízení pro výchovu mimo vyučování. Jejím úkolem není jen zajišťovat péči v době, kdy se dětem nemohou věn...

Cena: 224 Kč
ušetříte 10%
Vložit do košíku

Začít spolu

Začít spolu

Věra Krejčová; Jana Kargerová

Kniha začít spolu je alternativní vzdělávací program pro první stupeň základních škol. Autorka Věra Krejčová a Jana Kargerová klade důraz na individuáln...

Cena: 276 Kč
ušetříte 10%
Vložit do košíku

Stránka: 1 z 5 (položek celkem: 138)
Položek výpisu:
« Předchozí   1 2 3 4 5   Následující »
Řadit podle: