Připravili jsme pro Vás nový e-shop academiaknihy.cz

Pro Váš nákup můžete už nyní použít testovací verzi.
Uvítáme Vaše podněty a připomínky na podpora@refresh.cz

Nový e-shop
Academia knihy – Literární věda


Literární věda

Řadit podle:

Karel Sabina:"epigon" a tvůrce

Karel Sabina:"epigon" a tvůrce

Charypar Michal

Kniha Karel Sabina: „epigon“ a tvůrce je první souhrnnou monografií o beletristickém díle souputníka K. H. Máchy a spolutvůrce české romantické literatury. P...

Cena: 100 Kč
ušetříte 74%
Vložit do košíku

Felix Vodička - názor a metoda K dějinám českého strukturalismu

Felix Vodička - názor a metoda K dějinám českého strukturalismu

Kubíček Tomáš

Kniha přibližuje dějiny českého literárněvědného strukturalismu z perspektivy významu badatelské osobnosti Felixe Vodičky (1909–1974). Její ohnisko však není...

Cena: 50 Kč
ušetříte 82%
Vložit do košíku

Kniha o Máchově Máji

Kniha o Máchově Máji

Prokop Dušan

Kniha přináší kritické shrnutí dosavadních zkoumání, rozborů a výkladů různých složek a problémů základního díla české poezie. Autor však předkládá také výsl...

Cena: 250 Kč
ušetříte 55%
Vložit do košíku

České dějepisectví v dialogu s Evropu

České dějepisectví v dialogu s Evropu

Bláhová Kateřina

Kniha České dějepisectví v dialogu s Evropou (1890–1914), která se programově pohybuje na pomezí literární a obecné historie, se skládá ze čtyř rozsáhlých ka...

Cena: 176 Kč
ušetříte 20%
Vložit do košíku

Zkušenost prostoru

Zkušenost prostoru

Jedličková Alice

Jak vzniká v průběhu četby představa prostoru? Jaké podmínky pro to vytváří vyprávění? Poskytuje literární teorie koncepty, které by nám dovolily tyto proces...

Cena: 236 Kč
ušetříte 20%
Vložit do košíku

Čechoamerická periodika 19. a 20. století

Čechoamerická periodika 19. a 20. století

Jaklová Alena

Autorka přináší komplexní pohled na téma, které bylo dosud zpracováno pouze formou bibliografických soupisů, z hlediska několika vědních oborů – kulturní his...

Cena: 268 Kč
ušetříte 20%
Vložit do košíku

Text mezi literaturami

Král, Filipi, Nechutová, Bok, Haman, Svatoň, Pelán

Sborník přednášek pro doktorandský seminář Ústavu bohemistiky Filozofické fakulty Jihočeské univerzity.

Cena: 225 Kč
ušetříte 10%
Vložit do košíku

Co dělá fikci fikcí

Co dělá fikci fikcí

Cohnová Dorrit

Kniha představuje jeden z nejpodstatnějších příspěvků německé naratologie světové literární teorii. Základní metodou badatelky je teorie vyprávění, tedy teor...

Cena: 156 Kč
ušetříte 20%
Vložit do košíku

Písně pobělohorských exulantů

Písně pobělohorských exulantů

Malura Jan

Kniha je prvním uceleným pohledem na písňovou poezii českých pobělohorských exulantů. Věnuje se řadě dosud málo reflektovaných děl, např. žitavských tiskům V...

Cena: 316 Kč
ušetříte 20%
Vložit do košíku

Cizí, jiné, exotické v české kultuře 19. století

Cizí, jiné, exotické v české kultuře 19. století

Bláhová Kateřina

Sborník obsahuje příspěvky z 27. ročníku sympozia k problematice 19. století, pořádaného Ústavem pro českou literaturu AV ČR ve spolupráci s Archivem města P...

Cena: 276 Kč
ušetříte 20%
Vložit do košíku

Text v pohybu

Text v pohybu

Jankovič Milan, Kubínová Marie, Matonoha Jan

Publikace Text v pohybu tří autorů sestávající ze tří titulů vydaných v samostatných svazcích (Milan Jankovič Dílo v pohybu, Marie Kubínová Text v pohybu čet...

Cena: 396 Kč
ušetříte 20%
Vložit do košíku

Rukověť humanistického básnictví 6 Dodatky A - Ž

Rukověť humanistického básnictví 6 Dodatky A - Ž

Hejnic Josef, Martínek Jan

Rukověť humanistického básnictví je biograficko-bibliografická příručka zahrnující stručné životopisy českých autorů latinské poezie a bibliografii jejich pr...

Cena: 440 Kč
ušetříte 20%
Vložit do košíku

Literární kultura a českojazyčný periodický tisk (1830 - 1850)

Literární kultura a českojazyčný periodický tisk (1830 - 1850)

Kusáková Lenka

Monografie je výsledkem dlouholetého studia problematiky české literatury v časopisech doby národního obrození. Představuje českojazyčný periodický tisk z le...

Cena: 360 Kč
ušetříte 20%
Vložit do košíku

Záludný svět Povídek malostranských

Záludný svět Povídek malostranských

Mocná Dagmar

Publikace se pokouší o nové čtení kanonického díla. Činí tak za pomoci netradičních zorných úhlů a s nimi souvisejících kulturně historických kontextů, dosud...

Cena: 196 Kč
ušetříte 20%
Vložit do košíku

Historické fikce a mystifikace v české kultuře 19. století

Historické fikce a mystifikace v české kultuře 19. století

Piorecká Kateřina

Příspěvky ze 33. ročníku plzeňského sympozia, při němž se badatelé sešli nad problémy spjatými s 19. stoletím. Historici, filozofové, sociologové, literární ...

Cena: 316 Kč
ušetříte 20%
Vložit do košíku

Obležen národem dramatiků

Obležen národem dramatiků

Ježková Petra

Jan Lier (1852–1917)

Kdo byl Jan Lier? Jak se vyvíjela jeho osobnost coby fejetonisty, kritika, prozaika a dramaturga a co přinesla do dějin české literat...

Cena: 388 Kč
ušetříte 20%
Vložit do košíku

Permanentní avantgarda Surrealismus v Praze

Permanentní avantgarda  Surrealismus v Praze

Tippnerová Anje

Jak vzniklo české pojetí surrealismu? Co jej ovlivnilo a čím je specifický? Již déle než sedmdesát let funguje v Praze Surrealistická skupina, jejíž umělecká...

Cena: 360 Kč
ušetříte 20%
Vložit do košíku

Martiniana Studie o latinském humanismu v českých zemích

Martiniana Studie o latinském humanismu v českých zemích

Martínek Jan

Sborník prací přináší výběr obecných statí z bohaté publikační činnosti našeho předního neolatinisty Jana Martínka (*1924). Obsahuje 39 studií týkajících se ...

Cena: 396 Kč
ušetříte 20%
Vložit do košíku

Přátelský podvod

Přátelský podvod

Pořízková Lenka

Je mystifikace literárněvědný problém a jak se projevuje v české literatuře 20. století? Jakým způsobem je mystifikace využívána coby prostředek organizace l...

Cena: 308 Kč
ušetříte 20%
Vložit do košíku

Praha avantgardní

Praha avantgardní

Piorecká Kateřina, Piorecký Karel

Literární průvodce provede čtenáře českou metropolí dvacátých a třicátých let, kdy Prahou zněl jazz a noc prosvěcovaly neony. Zavede je do míst, kde byl zalo...

Cena: 360 Kč
ušetříte 20%
Vložit do košíku

Ten, který byl

Ten, který byl

Janoušek Pavel

Vladimír Macura (1945‒1999) nepochybně patří k nejvýraznějším a nejinspirativnějším osobnostem české literární vědy. Byl však také výrazným spisovatele...

Cena: 440 Kč
ušetříte 20%
Vložit do košíku

V souřadnicích mnohosti

V souřadnicích mnohosti

Fialová Alena

Svazek navazuje na publikaci V souřadnicích volnosti. Česká literatura devadesátých let dvacátého století v interpretacích, připravenou Ústavem pro českou li...

Cena: 600 Kč
ušetříte 20%
Vložit do košíku

Rukopisy královedvorský a zelenohorský

Rukopisy královedvorský a zelenohorský

Dobiáš Dalibor

Soubor studií s komentovanou antologií textů Rukopisy královédvorský a zelenohorský a česká věda (1817–1885) představuje a dokumentuje proměny vztahu české s...

Cena: 552 Kč
ušetříte 20%
Vložit do košíku

Sovětský román Dějiny jako rituál

Sovětský román  Dějiny jako rituál

Clarková Katerina

Monografie Kateriny Clarkové, zabývající se historií a vývojem románu jako protěžovaného žánru socialistického realismu, představovala na počátku 80. let 20....

Cena: 372 Kč
ušetříte 20%
Vložit do košíku

Texty v oběhu

Texty v oběhu

Müller Richard, Šebek Josef

Kniha Texty v oběhu je věnována materialistickému myšlení o literatuře a kultuře, které se především v anglo- a frankofonním prostředí rozvíjí od 70. let min...

Cena: 556 Kč
ušetříte 20%
Vložit do košíku

Středověká latinská literatura

Středověká latinská literatura

Leonardi Claudio, Nechutová Jana

První souborná příručka středověké latinské literatury je určena především pro studenty medievistiky, novolatinské literatury a příbuzných oborů, ale i pro š...

Cena: 624 Kč
ušetříte 20%
Vložit do košíku

Stránka: 1 z 1 (položek celkem: 28)
Položek výpisu:

Řadit podle: