Jazykověda

Řadit podle:

Český jazykový atlas 5

Balhar Jan

Vynikající dílo o nespisovné češtině, které přináší poznatky významné nejen pro jazykovědu, ale i pro dějiny národní kultury.
Pátý, závěrečný svazek Českéh...

Cena: 99 Kč
ušetříte 81%
Vložit do košíku

Svět klasické arabské literatury

Svět klasické arabské literatury

Jaroslav Oliverius

Cena: 254 Kč
ušetříte 10%
Vložit do košíku

Velký slovník zkratek Evropské unie

Velký slovník zkratek Evropské unie

Jiří Elman

Cena: 851 Kč
ušetříte 10%
Vložit do košíku

Lexikon literárních pojmů

Lexikon literárních pojmů

František Všetička; Libor Pavera

Cena: 365 Kč
ušetříte 10%
Vložit do košíku

Proti aj za

Proti aj za

Milan Jurčo

Kniha PROTI aj ZA s podtitulom Kritika sa kritikou opravuje je pendantom knihy Z prelomu storočí, z rozhrania žánrov. Tvorcovia a diela (v) zovretí dobou (20...

Cena: 207 Kč
ušetříte 10%
Vložit do košíku

Francúzske idiomy pod lupou

Francúzske idiomy pod lupou

Mária Dopjerová-Danthine

IDIÓMY sú metaforické výrazy, ktoré v doslovnom preklade z jedného jazyka do druhého nemusia mať zmysluplný význam, ale v príslušnom kontexte môžu byť výstiž...

Cena: 302 Kč
ušetříte 10%
Vložit do košíku

Nový pohľad do autorskej diene Antona Bernoláka

Nový pohľad do autorskej diene Antona Bernoláka

Vincent Blanár

Popredná osobnosť súčasnej slovenskej jazykovedy. autor mnohých monografií. vynikajúci bádateľ v oblasti jazykovedy. lexikológie a lexikografie a dejín spiso...

Cena: 129 Kč
ušetříte 10%
Vložit do košíku

Autori a ich svety

Autori a ich svety

Viliam Marčok

Literárne dielo nemá jediný univerzálny zmysel. Ten je v ustavičnom pohybe a jediným autentickým obrazom spisovateľa je jeho dielo. Analytické štúdie o niekt...

Cena: 258 Kč
ušetříte 10%
Vložit do košíku

Metalepsa

Metalepsa

Gérard Genette

Cena: 131 Kč
ušetříte 10%
Vložit do košíku

Slovenský literárny realizmus II

Slovenský literárny realizmus II

Marcela Mikulová; Valér Mikula

Antológia Slovenský literárny realizmus II je venovaná najvýznamnejším autorom obdobia nástupu a vyvrcholenia realizmu v slovenskej literatúre. Prináša klasi...

Cena: 259 Kč
ušetříte 10%
Vložit do košíku

Slovník cizích slov pro nové století

Slovník cizích slov pro nové století

Buďte in! Slovník obsahuje více než 30 000 abecedně řazených hesel a jazykovědných pojmů. Pro své uživatele představuje rozsáhlý a reprezentativní výběr slov...

Cena: 89 Kč
ušetříte 10%
Vložit do košíku

Poézia a verš

Poézia a verš

František Štraus

V tomto diele prof. Štraus dotvára vlastné systematicky rozvíjané odborne propedeutické úsilie na pôde verzologickej aktivity k praktickému využívaniu, teore...

Cena: 216 Kč
ušetříte 10%
Vložit do košíku

Ženská literární tradice a hledání identit

Ženská literární tradice a hledání identit

Libora Oates-Indruchová

Tato kniha svou koncepcí a strukturou volně navazuje na antologii Dívčí válka s ideologií: Klasické texty angloamerického feministického myšlení (SLON 1988)....

Cena: 404 Kč
ušetříte 10%
Vložit do košíku

Velká kniha kaligrafie

Velká kniha kaligrafie

Ralph Clemison

Základní ilustrovaná příručka k poznání jedinečného umění krásného písma. Zahrnuje všeobecnou historii kaligrafie i historii vývoje jednotlivých systémů písm...

Cena: 449 Kč
ušetříte 10%
Vložit do košíku

Slovenská detská kniha

Slovenská detská kniha

Ľubica Kepštová

Publikácia je prezentáciou slovenskej detskej knihy doma i v zahraničí, smerujúcou k Čestnému hosťovaniu Slovenska na Medzinárodnom veľtrhu detskej knihy v B...

Cena: 520 Kč
ušetříte 10%
Vložit do košíku

Nesamozrejmá poézia

Nesamozrejmá poézia

Jaroslav Šrank

Súbor štúdií Nesamozrejmá poézia sa zameriava na problematizujúce, subverzné prístupy k básnickej výpovedi, ktoré prinášajú poodchýlenie či priamo obnaženie ...

Cena: 191 Kč
ušetříte 10%
Vložit do košíku

Klub slovenských prozaičiek Femina v literatúre a kritike

Klub slovenských prozaičiek Femina v literatúre a kritike

Daniela Příhodová; Etela Farkašová

Kniha literárnych a osobnostných profilov spisovateliek združených v Klube slovenských prozaičiek Femina je svedectvom o živote a diele autoriek, ktoré preze...

Cena: 233 Kč
ušetříte 10%
Vložit do košíku

Filozofická terapia literárnej vedy

Filozofická terapia literárnej vedy

Nora Krausová

Výber z literárnovedných štúdií, esejí a rozhovorov z rokov 1991 až 2007 poprednej literárnej vedkyne a prekladateľky z nemčiny svedčí o jej zorientovanosti ...

Cena: 191 Kč
ušetříte 10%
Vložit do košíku

Dejiny slovenskej literatúry I

Dejiny slovenskej literatúry I

Kolektív autorov

Monumentálne kolektívne dielo v dvoch zväzkoch a desiatich kapitolách predstavuje slovenskú literatúru (a jej najvýznamnejších predstaviteľov) v celom histor...

Cena: 521 Kč
ušetříte 10%
Vložit do košíku

Zložené útvary v jazyku

Zložené útvary v jazyku

Ján Kačala

Táto monografická štúdia je ojedinelá v slovenskej jazykovede. Autor v nej predkladá originálnu koncepciu zložených jazykových útvarov: chápe ich ako prejav ...

Cena: 260 Kč
ušetříte 10%
Vložit do košíku

Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež

Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež

Nové, zrevidované a doplnené slovníkové vydanie od renomovaných odborníkov na detskú literatúru predstavuje tvorcov slovenskej detskej literatúry od jej zači...

Cena: 522 Kč
ušetříte 10%
Vložit do košíku

Život a dielo ďalších exilových pracovníkov

Život a dielo ďalších exilových pracovníkov

Peter Maruniak; Genovéva Grácová

Zborník odborných štúdií nadväzuje na predchádzajúcu publikáciu „Bližšie k poznaniu pravdy“ (2009). Prináša cenné štúdie o živote, vedeckej, publikačnej i po...

Cena: 233 Kč
ušetříte 10%
Vložit do košíku

Čeština v dialogu generací

Hoffmannová Jana, Müllerová Olga

Publikace je výsledkem dlouholetého výzkumu, který byl zaměřen na specifiku řeči příslušníků nejstarších generací uživatelů češtiny. Členové výzkumného týmu ...

Cena: 2 505 Kč
ušetříte 20%
Vložit do košíku

Ceský jazykový atlas 4

Balhar Jan

Český jazykový atlas podává první úplný obraz územního rozrůznění našeho národního jazyka. Jeho čtvrtý svazek je věnován tvarosloví, územním diferencím morfo...

Cena: 398 Kč
ušetříte 20%
Vložit do košíku

Kukučín v interpretáciách

Kukučín v interpretáciách

Zborník referátov z vedeckých konferencií a seminárov v rámci kukučínovského roka, v ktorom bol Martin Kukučín zaradený do kalendára kultúrnych výročí UNESCO...

Cena: 87 Kč
ušetříte 10%
Vložit do košíku

Učebnice dánštiny

Učebnice dánštiny

Mikael Bernt Andersen, Kateřina Haušildová

Učebnice dánštiny pro začátečníky shrnuje základní gramatické jevy dánského jazyka, slovní zásobu a konverzační obraty. Probraná mluvnice se procvičuje ve cv...

Cena: 315 Kč
ušetříte 10%
Vložit do košíku

Stručná mluvnice tureckého jazyka

Stručná mluvnice tureckého jazyka

Hristova, Radka

Mluvnice tureckého jazyka.

Cena: 204 Kč
ušetříte 10%
Vložit do košíku

Love of Life - Láska k životu (+CD)

Love of Life - Láska k životu  (+CD)

Jack London

Patentovaná metoda Original je postavena na systému souběžného postupného překladu a několikanásobného opakování všech výrazů, slovíček i frází. Nová metoda ...

Cena: 179 Kč
ušetříte 10%
Vložit do košíku

Prozodie, cesta i mříž porozumění

Prozodie, cesta i mříž porozumění

Jana Vlčková

Publikace se věnuje zvukové stránce jazyka mluvčích, kteří mají stejný nebo odlišný mateřský jazyk. Autorka zkoumá, v čem se shodují a liší prozódie češtiny,...

Cena: 188 Kč
ušetříte 10%
Vložit do košíku

Stránka: 1 z 8 (položek celkem: 239)
Položek výpisu:
« Předchozí   1 2 3 4 5 6 7 8   Následující »
Řadit podle: