Zlevněné knihy

Řadit podle:

Květena České republiky 7

Květena České republiky 7

kolektiv

Květena České republiky je koncipována jako moderní, kriticky pojatá květena středního rozsahu, shrnující současné poznatky o druhové skladbě vegetace cévnat...

Cena: 100 Kč
ušetříte 79%
Vložit do košíku

Profesor Viktor Trkal - Pouť moderní fyzikou

Profesor Viktor Trkal - Pouť moderní fyzikou

Brdička,Trkal ml.

V roce padesátého výročí úmrtí profesora teoretické fyziky Karlovy univerzity PhDr.Viktora Trkala se dostává ke čtenáři publikace podávající obraz o jeho ces...

Cena: 30 Kč
ušetříte 88%
Vložit do košíku

Noční motýli I. - Motýli a housenky střední Evropy

Noční motýli I. - Motýli a housenky střední Evropy

Macek,Dvořák,Traxler,Červenka

Publikace má charakter identifikačního atlasu, určeného nejen pro specialisty, ale i pro všechny milovníky přírody. Kniha je koncipována způsobem, který umož...

Cena: 200 Kč
ušetříte 60%
Vložit do košíku

Svatý chrt

Svatý chrt

Schmitt Jean-Claude

Kniha známého francouzského medievalisty se zabývá jednou zajímavou středověkou pověstí a na jejím základě vzájemným vztahem mezi latinskou, psanou kulturou ...

Cena: 99 Kč
ušetříte 66%
Vložit do košíku

Ornament masy

Ornament masy

Kracauer Siegfried

Soubor esejů německého filmového teoretika, sociologa a historika (1889-1966), jednoho z nejzajímavějších myslitelů 20. století. Témata esejů jsou zdánlivě v...

Cena: 150 Kč
ušetříte 59%
Vložit do košíku

Pražský Maigret

Pražský Maigret

Kučera Martin

Hrdina detektivních románů belgického prozaika Simenona komisař Maigret se stal legendou. Podobně tomu bylo i v případě nejúspěšnějšího českého kriminalisty...

Cena: 150 Kč
ušetříte 58%
Vložit do košíku

Hřibovité houby

Hřibovité houby

Mikšík Michal

Kniha přináší vůbec poprvé ucelený přehled o rozmanitosti hřibovitých hub, a to nejen v České republice, ale i v rámci celé Evropy. Popisy a taxonomie hub od...

Cena: 100 Kč
ušetříte 65%
Vložit do košíku

Pro koho je medicína

Pro koho je medicína

Jerie Pavel

Když začal MUDr. Pavel Jerie (nar. 1927) -- známý český kardiolog, žijící od konce šedesátých let ve Švýcarsku, autor vyhledávané učebnice Kardiologie prakti...

Cena: 100 Kč
ušetříte 75%
Vložit do košíku

Hitlerův kat na východě - Odilo Globocnik

Hitlerův kat na východě - Odilo Globocnik

Poprzeczny Joseph

Spolupracovník Adolfa Hitlera a Heinricha Himmlera, Odilo Globocnik, nese odpovědnost za smrt alespoň 1,5 milionů lidí ve třech nacistických táborech v okupo...

Cena: 100 Kč
ušetříte 79%
Vložit do košíku

Kritikova abeceda

Kritikova abeceda

Janoušek Pavel

Tato kniha je výběrem z kritik české prózy, které jsem pod různými jmény napsal do sklonku roku 2008, protože mě to baví.
Stranou jsem ponechal obecnější ú...

Cena: 150 Kč
ušetříte 56%
Vložit do košíku

Jdi po skryté stopě - Lidské kroky politickou krajinou exilu

Jdi po skryté stopě - Lidské kroky politickou krajinou exilu

Slouka Zdenek J.

Kniha pamětí politologa a publicisty Zdenka Slouky (* 1923) v mnoha ohledech překračuje žánr, který na první pohled reprezentuje. Je to dáno především bohats...

Cena: 200 Kč
ušetříte 60%
Vložit do košíku

Italsko-český technický slovník

Italsko-český technický slovník

Radvanovský Antonín

Slovník obsahuje nejdůležitější termíny ze všech oborů moderní techniky a vědy. Je určen překladatelům vědeckotechnických a obchodních textů, technikům, inže...

Cena: 150 Kč
ušetříte 84%
Vložit do košíku

Milosti - Ohnisko lidství v trestním právu

Milosti - Ohnisko lidství v trestním právu

Marečková Lenka

Kniha z oboru teorie práva je věnována institutu milosti. Autorka se zabývá jeho podstatou a legitimitou, historickým vývojem u nás od vzniku první republiky...

Cena: 30 Kč
ušetříte 91%
Vložit do košíku

Sociální psychologie - 2. vydání

Sociální psychologie - 2. vydání

Nakonečný Milan

V novém, přepracovaném a rozšířeném vydání vychází již klasická monografie profesora Nakonečného o osobnostní psychologii, jednom z nejdůležitějších oborů ps...

Cena: 150 Kč
ušetříte 57%
Vložit do košíku

Čínské písmo

Čínské písmo

Zádrapa Lukáš

Populárně naučná příručka uvádějící čtenáře do problematiky čínského znakového písma. Spíše než na praktické návody je zaměřena na povahu této písemné soust...

Cena: 100 Kč
ušetříte 74%
Vložit do košíku

Svět buddhistických obrazů

Svět buddhistických obrazů

Schumann Hans Wolfgang

Souhrnná příručka ikonografie buddhismu mahájány a tantrajány ztvárňuje veškeré nadpozemské bytosti, jež jsou v duchovním životě severní Indie stejně jako Ti...

Cena: 100 Kč
ušetříte 80%
Vložit do košíku

Vetché stáří, nebo zralý věk moudrosti?

Vetché stáří, nebo zralý věk moudrosti?

kolektiv

Sborník obsahuje dvacet šest příspěvků 28. ročníku plzeňského mezioborového sympozia věnovaného problematice české kultury 19. století, které v únoru 2008 po...

Cena: 100 Kč
ušetříte 66%
Vložit do košíku

Václav Talich

Václav Talich

Kuna Milan

Obsáhlá monografie věnovaná jedné z největších osobností české hudby, dirigentu Václavu Talichovi (1883–1961). S Talichem je spojen paradox, který bohužel ne...

Cena: 200 Kč
ušetříte 66%
Vložit do košíku

Early Modern Humans from Předmostí

Early Modern Humans from Předmostí

Velemínská Jana, Brůžek Jaroslav (eds.)

Cílem publikace je zpřístupnit odborné veřejnosti a jiným zájemcům dokumentaci kosterních pozůstatků významných nálezů fosilního člověka z Předmostí na Morav...

Cena: 100 Kč
ušetříte 87%
Vložit do košíku

Jediný a jeho vlastnictví

Jediný a jeho vlastnictví

Stirner Max

Mladohegelovec Max Stirner, nesmiřitelný kritik tehdejší filozofie, náboženství, kultury i společenského uspořádání , je pokládán za představitele a průkopní...

Cena: 150 Kč
ušetříte 60%
Vložit do košíku

Na konci věku

Na konci věku

Lukacs John

V České republice téměř neznámý americký historik maďarského původu se narodil v roce 1924 a emigroval ze své rodné země v roce 1945. Tento plodný historik s...

Cena: 50 Kč
ušetříte 77%
Vložit do košíku

Břímě bílého muže

Břímě bílého muže

Easterly William Russell

William Easterly, profesor ekonomie na New York University, patří mezi přední světové odborníky na problematiku hospodářského růstu a rozvojové pomoci a spol...

Cena: 150 Kč
ušetříte 68%
Vložit do košíku

Květena České republiky 3

Květena České republiky 3

Hejný Slavomil, Slavík Bohumil

Třetí svazek zahrnuje 17 čeledí dvouděložných krytosemenných rostlin (Brassicaceae až Malaceae).

Osmisvazková moderní, kriticky pojatá květena shrnuje so...

Cena: 100 Kč
ušetříte 74%
Vložit do košíku

Český jazykový atlas 5

Balhar Jan

Vynikající dílo o nespisovné češtině, které přináší poznatky významné nejen pro jazykovědu, ale i pro dějiny národní kultury.
Pátý, závěrečný svazek Českéh...

Cena: 99 Kč
ušetříte 80%
Vložit do košíku

Aphid parasitoids of the Czech Republic

Starý Petr

Cena: 99 Kč
ušetříte 77%
Vložit do košíku

Částečné výboje v izolačních systémech elektrických strojů

Částečné výboje v izolačních systémech elektrických strojů

Záliš Karel

V knize je popsána problematika diagnostiky elektrických strojů a přístrojů vn a vvn, zvláště pak měření částečných výbojů a vyhodnocování výbojové činnosti ...

Cena: 20 Kč
ušetříte 86%
Vložit do košíku

Dracunculoid and Anguillicoloid Nematodes Parasatic in Vertebrates

Dracunculoid and Anguillicoloid Nematodes Parasatic in Vertebrates

Moravec František

Publikace je dosud prvním monografickým zpracováním dvou významných skupin tkáňových parazitů s celosvětovým rozšířením. Poskytuje základní údaje o všech dos...

Cena: 50 Kč
ušetříte 92%
Vložit do košíku

Linear statistical models - regularity and singularities

Linear statistical models - regularity and singularities

Pozornost je soustředěna na problémy teorie odhadu a testování hypotéz v základních strukturách lineárních statistických modelů. Jsou zde řešeny problémy odh...

Cena: 50 Kč
ušetříte 85%
Vložit do košíku

Mluvíme s počítačem česky

Mluvíme s počítačem česky

Psutka Josef, Matoušek Jindřich, Muller Luděk, Radová Vlasta

Publikace podává ucelený pohled na současné řešení problémů, které se objevují v systémech hlasové komunikace s počítačem, a klade důraz na specifické české ...

Cena: 20 Kč
ušetříte 96%
Vložit do košíku

Stránka: 1 z 2 (položek celkem: 57)
Položek výpisu:
« Předchozí   1 2   Následující »
Řadit podle: